Logo

Personvernerklæring for www.Norskmo.no og Norsk Motorveteran

Når du bruker denne tjenesten gir du samtidig Norsk Motorvetern tilgang til enkelte personopplysninger om deg selv.

 

Om personopplysninger og hva de er

Personopplysninger er personlig informajon du selv oppgir ved å annonsere i Norsk Motorveteran. Det inkluderer informasjon som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse og annet du oppgir som lagres sammen med annonsene. Vi innhenter eller lagrer ikke opplysninger utover det du selv oppgir, eller ber oss innhente, dersom det ikke er nødvendig for tjenestens funksjonalitet.

 

Regler for lagring og bruk av personopplysninger

Norsk Motorveteran er ansvarlig for lagring og bruk av alle innsamlede personopplysninger. De deles aldri med en tredjepart uten ditt samtykke.

 

Hvilke data samler vi inn?

Vi lagrer alle data du selv oppgir når du bruker vår tjeneste.

 

Informasjonen vi henter inn lagres i våre databaser.

 

Endringer, opplysninger om og sletting av informasjon

Du kan når som helst forespørre å få all lagret informasjon om deg slettet ved å kontakte oss.

 

Informasjon som av tekniske årsaker ikke lar seg slette, vil bli anonymisert dersom du velger å slettes helt fra våre systemer.

Du har rett til fullt innsyn i den informasjonen vi har om deg, og få utlevert den informasjonen i et digitalt format.

Informasjon om tidligere tjenester du ikke lenger bruker, slettes fortløpende eller maksimalt etter to år.

Vi tar forbehold om lovgiving som påbyr oss å lagre informasjon utover dette og vil til enhver tid forholde oss til slike lover.

Disse vilkårene vil innimellom bli oppdatert og finnes på denne siden.